https://fluence.technology/wp-content/uploads/2019/04/bgr-top.jpg

Biofotonika i medycyna

Wielofotonowa Mikroskopia Fluorescencyjna

Wielofotonowa mikroskopia fluorescencyjna jest kluczową techniką badawczą w biologii. Nieinwazyjne trójwymiarowe obrazowanie w skali submikronowej stwarza nowe możliwości w badaniach tkanek.  Zobacz nasz nowy artykuł (w j. ang.)Achieving Compact and Efficient Two-photon Excitation Microscopy -... Więcej

Dwufotonowa mikroskopia fluorescencyjna

Na przestrzeni ostatnich lat mikroskopia dwufotonowa (TPEF - ang. "two-photon emission fluorescence") stała się potężną techniką badawczą w obrazowaniu tkanek biologicznych i żywych komórek. Zobacz nasz nowy artykuł (w j. ang.)Achieving Compact and Efficient Two-photon... Więcej

Stenty

Stenty służą do otwierania zwężonych naczyń krwionośnych w celu przywrócenia przepływu krwi i krążenia w ludzkim ciele. Są one w większości wykonane z rurek nitinolowych, w których laserowo wycina się geometrycznie złożoną strukturę siatki. Ponieważ... Więcej

Bioobrazowanie i Mikroskopia

Zobacz nasz nowy artykuł (w j. ang.)Achieving Compact and Efficient Two-photon Excitation Microscopy - Download PDF Optyczna Tomografia Koherencyjna Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) daje możliwość obrazowania struktur na głębokościach do kilku milimetrów z rozdzielczością mikrometra... Więcej

Polimery

Mikroobróbka wrażliwych na ciepło polimerów przy użyciu lasera femtosekundowego Wrażliwe na ciepło biowchłanialne polimery są szeroko stosowane do produkcji biodegradowalnych stentów i ortopedycznych implantów. Ze względu na niską temperaturę topnienia takich materiałów, przepływ ciepła podczas... Więcej