Aplikacje

Bioobrazowanie i Mikroskopia

Optyczna Tomografia Koherencyjna

Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) daje możliwość obrazowania struktur na głębokościach do kilku milimetrów z rozdzielczością mikrometra w próbkach wielowarstwowych, takich jak tkanki biologiczne. Ta metoda jest coraz częściej wykorzystywana w przemyśle do lokalizowania niewidocznych defektów pod powierzchnią produkowanych części.

Szerokopasmowe lasery femtosekundowe mogą być stosowane jako źródła światła w OCT o wysokich prędkościach obrazowania, ponieważ rozdzielczość OCT zależy od odwrotności szerokości impulsu światła, a rozdzielczość przestrzenna od długości koherencji źródła.

Dobra jakość wiązki niezbędna do mikroogniskowania impulsów, połączona z wysoką średnią mocą, potrzebną do szybkiego obrazowania w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie Fouriera sprawia, że nasz Jasper staje się idealnym rozwiązaniem do układów OCT.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać DARMOWĄ OFERTĘ lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.