Projekty

Trzonem innowacji w naszej firmie jest prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, częściowo wspieranych przez organy zewnętrzne. Dziękujemy za zaufanie i wiarę w wyjątkowość naszej technologii.

Projekty

Tytuł projektu:

Development of optical engine for rapid laser fabrication of transparent materials” / „Opracowanie układu optycznego do szybkiej laserowej obróbki materiałów przezroczystych” (akronim: RapidFAB) wybranego w ramach 15. konkursu programu Eurostars-2.

Okres realizacji projektu: 01.12.2021 – 31.05.2023
Wartość projektu: 1 191 361,29 zł
Cel projektu: opracowanie modułu dostarczania wiązki zawierającego optyczny element fazowy Pancharatnama-Berryego oraz lasera wyposażonego w precyzyjną synchronizację impulsów na żądanie do szybkiej laserowej obróbki materiałów przezroczystych.

Projekt finansowany w ramach 15. Konkursu programu Eurostars-2; wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych (programu Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, realizowanego w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego).


Tytuł projektu:
Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny.

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 – 31.12.2020
Wartość projektu: 9 424 709,19 zł.
Cel projektu: Opracowanie podstawowej gamy produktowej firmy Fluence Sp. z o.o. – niezawodnych laserów femtosekundowych w technologii światłowodowej.
Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 1.1.1.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


Polskie Mosty Technologiczne – Japonia

Okres realizacji projektu: 28.12.2018 – 30.07.2020
Wartość projektu: 200 000,00 zł.
Cel projektu: wsparcie działań eksportowych na rynku japońskim.
Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.1.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu:
Wsparcie przedsiębiorstwa Fluence sp. z o. o. w rozwoju potencjału innowacyjnego poprzez specjalistyczne, prorozwojowe usługi doradcze.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 do 17.04.2020
Wartość projektu: 169 125,00 zł.
Cel projektu: Przeprowadzenie testów funkcjonalnych laserów femtosekundowych, wykonanie badań zgodnie z normą 60825-1:2014 oraz innych niezbędnych do wystawienia znaku CE dla wybranych produktów laserowych, a także przygotowanie do certyfikacji na rynki azjatyckie i amerykański.
Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.1.2.”Rozwój MŚP” Regionalnego Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Tytuł projektu:
Lasery femtosekundowe emitujące na wybranych długościach fal do mikroskopii wielofotonowej wybranego w ramach konkursu ,,ścieżka dla Mazowsza”.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.03.2023
Wartość projektu: 7 621 171,70 zł
Nr projektu: Mazowsze/0193/19-00
Wartość dofinansowania: 5 809 269,92 zł
Cel projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie tanich i kompaktowych laserów femtosekundowych emitujących na wybranych długościach fal do zastosowań w mikroskopii wielofotonowej.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu ,,ścieżka dla Mazowsza”.


Tytuł projektu:
Stacja do precyzyjnej mikroobróbki materiałów w oparciu o udoskonalony laser femtosekundowy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2023
Wartość projektu: 8 363 864,54 zł
Cel projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie stanowiska do laserowej mikroobróbki i modyfikacji materiałów, bazującego na ultrakrótkich impulsach światła.
Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 1.1.1.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.