Aplikacje

Dwufotonowa mikroskopia fluorescencyjna

Na przestrzeni ostatnich lat mikroskopia dwufotonowa (TPEF – ang. „two-photon emission fluorescence„) stała się potężną techniką badawczą w obrazowaniu tkanek biologicznych i żywych komórek.

Nieliniowa zależność sygnału od intensywności wzbudzenia sprawia, że lasery femtosekundowe dużej mocy są idealnymi źródłami w tej technice. Zastosowanie zielonych białek fluorescencyjnych (GFP) dodatkowo zwiększa możliwości TPEF. Białka GFP mogą łączyć się wybranymi białkami wewnątrz komórki tym samym umożliwiając obrazowanie złożonych procesów. Wzbudzenie fluorescencji następuje w niewielkiej objętości wokół ogniska impulsu, gdzie gęstość światła wystarcza do absorpcji dwóch fotonów. Każde białko GFP ma swój unikalny profil absorpcji, dlatego systemy o strojonej długości fali składające się ze wzmacniacza parametrycznego OPA pompowanego laserem femtosekundowym umożliwiają selektywne wzbudzanie białek GFP wewnątrz komórki. Dzięki precyzyjnemu skanowaniu próbki na różnych płaszczyznach ogniskowania można tworzyć obrazy 3D.

Impulsy femtosekundowe mogą być precyzyjnie zlokalizowane wewnątrz próbki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia otaczających komórek i tkanek. Laser o długości fali 1 mikrona znacznie zwiększa głębokość penetracji próbki. Niska absorpcja w zakresie podczerwieni umożliwia obrazowanie próbek o grubości setek mikronów (lub nawet grubszych).

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać DARMOWĄ OFERTĘ lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.