Aplikacje

Polimery

Mikroobróbka wrażliwych na ciepło polimerów przy użyciu lasera femtosekundowego

Wrażliwe na ciepło biowchłanialne polimery są szeroko stosowane do produkcji biodegradowalnych stentów i ortopedycznych implantów. Ze względu na niską temperaturę topnienia takich materiałów, przepływ ciepła podczas wytwarzania musi być zminimalizowany. W porównaniu z innymi źródłami do strukturyzacji w skali mikronowej lasery femtosekundowe osiągają przez to dużą przewagę.

Wysoka energia impulsu i wysoka średnia moc są niezbędne do zwiększenia prędkości procesu produkcji. Podczas stosowania impulsów pikosekundowych proces ablacji laserowej odbywa się w reżimie cieplnym i prowadzi do tworzenia się nadtopień i modyfikacji materiału wzdłuż krawędzi cięcia. Właściwości materiału i/ lub skład w obrabianym obszarze mogą ulec zmianie. Z tego powodu produkcja wymaga dodatkowej obróbki na końcowych etapach, która wydłuża czas i zwiększa koszty.

Można tego uniknąć, stosując impulsy femtosekundowe.  Ablacja przebiega wtedy w reżimie atermalnym, bez akumulacji ciepła w obrabianej objętości, nie powodując powstawania nadtopień, co znacząco zwiększa jakość procesu i jego szybkość.

Dalszy wzrost prędkości można uzyskać stosując krótsze długości fal (na przykład 515 nm), ponieważ energia impulsu jest efektywniej wykorzystywana do ablacji materiałów przezroczystych. Nasz laser oferuje elastyczność procesu dzięki programowalnej energii impulsu, dużej częstotliwości repetycji i krótkim impulsom.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać DARMOWĄ OFERTĘ lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.