Aplikacje

Wielofotonowa Mikroskopia Fluorescencyjna

Wielofotonowa mikroskopia fluorescencyjna jest kluczową techniką badawczą w biologii. Nieinwazyjne trójwymiarowe obrazowanie w skali submikronowej stwarza nowe możliwości w badaniach tkanek. 

Mechanizm opiera się na wielofotonowym wzbudzaniu fluoroforów, zwykle w zakresie bliskiej podczerwieni. Fluorofor relaksując emituje foton w zakresie widzialnym. Nieliniowy charakter tego procesu daje kilka korzyści, takich jak większa głębokość próbkowania i możliwość obrazowania in vivo.

Jasność obrazu i jego jakość zależą od szczytowej mocy lasera użytego do wzbudzenia. Ponieważ moc szczytowa zależy od czasu trwania i energii impulsu, lasery femtosekundowe stają się kluczowym źródłem światła. Precyzyjna kontrola czasu trwania impulsu i kompensacji dyspersji GDD (powodowanej przez elementy optyczne wewnątrz mikroskopu) jest niezbędna do uzyskania najkrótszych impulsów w próbce.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać DARMOWĄ OFERTĘ lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.