07.04.2021

Moc i precyzja laserów femtosekundowych

Zapalanie zapałki za pomocą lasera? To dla nas to za proste! Prawdziwe wyzwanie to wykonanie w niej ultra-precyzyjnego otworu przy pomocy lasera, jednocześnie unikając samozapłonu!

Nasza demonstracja była możliwa dzięki procesowi ablacji laserowej w reżimie atermalnym. Dzięki wykorzystaniu ultra-krótkich impulsów laserowych produkowanych przez lasery femtosekundowe byliśmy w stanie skupić ogromną moc lasera w małym punkcie. Impulsy są tak krótkie a moc szczytowa impulsu jest tak wysoka (nawet rzędu GW), że przy kontakcie z materią prowadzą do zjawiska tak zwanej zimnej ablacji. Jest to proces prowadzący do “wyrwania” materiału z powierzchni obrabianej próbki bez udziału procesów termicznych. W takim wypadku sąsiadujący materiał nie ma wystarczająco dużo czasu aby się nagrzać,

Do stworzenia tej próbki wykorzystaliśmy nasz laser femtosekundowy dużej mocy Jasper X0, skaner galwanometryczny oraz soczewkę f-theta. Energia pojedynczego impulsu sięgała 30 µJ, a długość trwania impulsu nie przekraczała 250 fs. Dzięki temu byliśmy w stanie wykonać precyzyjne wgłębienie w łatwopalnej główce zapałki bez podpalenia całości.

Oczywiście możliwość precyzyjnego wykorzystanie impulsów dużej mocy ma dalece bardziej interesujące zastosowania niż tylko rzeźbienie zapałek. Jednym z możliwych zastosowań jest praca z wrażliwymi na ciepło polimerami. Używa się ich w medycynie do produkcji biodegradowalnych stentów i implantów ortopedycznych. Również w pracy z twardymi, ale kruchymi materiałami takimi jak szkło, szafir czy diamenty ultraszybkie lasery dają ogromną przewagę. Pozwalają między innymi pozbyć się pęknięć w trakcie produkcji. Jeśli pracujesz z metalami takimi jak nitinol, tytan lub wolfram wykorzystanie ultra-krótkich impulsów pozwoli na precyzyjne cięcia i pozostawi gładkie krawędzie nie wymagające dalszej, kosztownej, obróbki.

Dowiedz się więcej o naszym laserze Jasper X0 jeśli potrzebujesz niezawodnych, ultra-krótkich impulsów laserowych o mocy średniej nawet do 60 W!

Skontaktuj się z nami by uzyskać więcej informacji!