Aplikacje

Warstwy diamentowe

Obróbka warstw diamentowych laserem femtosekundowym

Materiały takie jak diament lub diamenty polikrystaliczne (PCD) są bardzo atrakcyjne jako narzędzia tnące dla przemysłu produkcyjnego.

W porównaniu do konwencjonalnego szlifowania, obróbka diamentów laserami femtosekundowymi oferuje wiele zalet, takich jak elastyczność wyboru geometrii cięcia, krótszy czas procesowania i możliwość tworzenia mikrostruktur o wysokiej jakości powierzchni.

Szybkość usuwania materiału z pomocą lasera femtosekundowego może być o rzędy wielkości wyższa w porównaniu z konwencjonalnymi metodami szlifowania lub wyładowania elektrostatycznego. Znacząco poprawia to także jakość powierzchni, zwłaszcza jej chropowatość.

Nasze lasery z serii JASPER z dużą energią impulsu, wysoką średnią mocą i wysokimi częstotliwościami powtarzania, to doskonałe narzędzia do różnych zastosowań w mikroobróbce. Konfigurowalny przez użytkownika tryb paczek impulsów (ang. „burst mode”) zwiększa wydajność i jakość ablacji.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać DARMOWĄ OFERTĘ lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowań.